Over reiki

OVER REIKI

 

Reiki is een spirituele en liefdevolle manier om lichaam en geest te helen door middel van handoplegging. Een mogelijke vertaling van het woord is Universele Levensenergie, de kracht waar alles uit bestaat. Deze spirituele energie doet wat voor iemand het beste is. Reiki brengt een groeiproces op gang en helpt je om jezelf beter te leren kennen. Het regelmatig ondergaan van reiki-behandelingen stimuleert dit proces. Reiki verbindt, motiveert, brengt rust en geeft ons inzicht in ons leven. Hierdoor wordt je in staat gesteld een leven te leiden dat minder bepaald wordt door angsten, frustraties, negatief gedrag- en denkpatronen. Reiki is ook een vorm van meditatie.

HOE WERKT REIKI?

Het Usui Reiki-systeem van Natuurlijk Genezen stelt ons in staat het gehele stelsel van endocriene klieren en de inwendige organen te behandelen. De toepassing van reiki bevordert het natuurlijke reinigingsproces van het lichaam en verwijdert zo de gifstoffen uit ons organisme. Reiki werkt preventief maar kan worden toegepast bij het behandelen van acute stoornissen en chronische ziekten. Maar reiki helpt niet alleen tegen fysieke klachten. Ook mentale en emotionele kwalen kunnen met reiki worden aangepakt. Naast het genezende aspect is reiki een levensweg die veel inzicht in het leven schenkt. De reiki-methode is holistisch en behandelt de mens in zijn geheel.

 

DE REIKI BEHANDELING

 

Een behandeling wordt op een reiki- of massagetafel gegeven. Tijdens de behandeling worden een aantal handposities uitgevoerd aan de voorzijde en achterzijde van het lichaam. De aanraking gebeurt zonder druk, het hele lichaam komt aan bod en de behandeling wordt over de kleding heen gegeven. Een volledige behandeling duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.

 

De persoon die de behandeling geeft is een 'kanaal' waarlangs de reiki-energie stroomt. De gever straalt energie vanuit heel zijn/haar lichaam uit, maar voornamelijk vanuit de handen, de ogen en de mond. De ontvanger ligt stil met gesloten ogen. Er kunnen afhankelijk van iemands gevoeligheid verschillende sensaties worden opgemerkt tijdens een behandeling. De handen kunnen warm worden of gaan tintelen. Als ontvanger kan jij ook een tintelend gevoel ervaren op andere plekken van jou lijf of deze plekken kunnen heel warm of juist koud worden. Een gevoel van vrede kan worden ervaren of men komt in een meditatieve toestand terecht waarin visoenen zich kunnen voordoen en men inzicht verkrijgt in zijn/haar leven en persoonlijke groeiproces. Het hoofd is hierbij het lichaamsdeel dat de meeste aandacht krijgt omdat daar veel gebeurt en omdat veel ziektes veroorzaakt worden door onze onbalans op emotioneel en mentaal gebied.

 

Als reiki-beoefenaar ben jij in staat je zelf te behandelen met reiki. De (zelf)behandeling vormt de basis van fysieke heelwording, geestelijke balans, verwerking van emoties, persoonlijke groei en bewustwording.

 

HET REIKI SYSTEEM

Reiki is voornamelijk bekend als alternatieve vorm van genezing maar voor de beoefenaar is reiki een spirituele weg die hem/haar naar een toestand van geïntegreerd mens brengt.

De onderwijsvorm van reiki kent drie niveau's of graden. Bij de eerste graad of beginnersniveau leert de cursist zichzelf en anderen te behandelen. De cursist wordt afgestemd op de reiki-energie en leert de handposities om deze energie door te geven. De tweede graad of de leer van de ziel versterkt en verdiept het contact met de reiki-stroom. De cursist leert hoe die een behandeling op afstand kan geven en hoe die reiki kunt aanwenden om de subtielere lagen van zijn/haar wezen en die van anderen te helen. De derde graad of master-graad is de graad waarin de beoefenaar leert om reiki aan anderen te onderwijzen. Een reiki master is iemand die een proces heeft doorlopen en nu in staat is anderen te begeleiden in hun proces van bewustwording.

Copyright @ All Rights Reserved